Portal CapitalClub używa plików cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności Wyrażam zgodę

Dlaczego hipoteka jest jednym z najlepszych zabezpieczeń pożyczki?

2020-10-14 08:00 | Autor: CapitalClub

Taka forma zabezpieczenia jest korzystna zarówno dla, kredytobiorcy - pożyczkobiorcy, jak i dla inwestora - pożyczkodawcy, ponieważ kredytem - pożyczką obciążana jest nieruchomość, a nie tylko bezpośrednio osoba lub firma, która go zaciąga. Co więcej, w przypadku braków terminowych spłat i nieuregulowaniu wskazanego zadłużenia przez określony czas to inwestor w przypadku wystąpienia niespłacalności wierzyciel jako pierwszy uzyskuje prawo do nieruchomości lub pieniędzy - pozyskanych z jej sprzedaży.

Wszystkie te informacje sprawiają, że hipoteka na nieruchomości jest najlepszym zabezpieczeniem dla osób, które chcą zarobić inwestując w pożyczki społecznościowe. Umowa podpisywana pomiędzy właścicielem nieruchomości, a wierzycielem (w tym przypadku inwestorem, który udziela pożyczki) musi mieć postać aktu notarialnego. Dla inwestora stanowi również zabezpieczenie wynagrodzenia, którym są uzgodnione odsetki - oraz odsetki ustawowe, które naliczane będą, gdy kredytobiorca nie dokona spłaty raty w określonym terminie.

Warto również pamiętać, że raz obciążona kredytem hipotecznym i niespłacona nieruchomość pozostaje obciążona bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Osoba, która będzie chciała ją odkupić zobowiązana jest w pierwszej kolejności do spłaty hipoteki. Ważne jest zwrócenie uwagi na to, by wartość zabezpieczenia hipotecznego wynosiła przynajmniej tyle ile oczekujemy korzyści z naszej inwestycji.

Używamy plików cookies

All attendees are expected to formally register for the event. Once registered, you will receive a confirmation receipt by e-mail.