Portal CapitalClub używa plików cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności Wyrażam zgodę

Rozwój Fermy Drobiu
Uruchomienie nowego kurnika

Zebrano: 106 000 zł

Kwota inwestycji: 70 000 zł

Termin zakończenia 17-09-2018
Wynagrodzenie 24%
Okres pożyczki 36 miesięcy
Rodzaj pożyczki Kapitałowo-Odsetkowa
Zabezpieczenie
  • Weksel in blanco
  • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Do końca: Zakończono

Oferta pożyczkobiorcy ponownie na stronie CapitalClub.pl. Dodano istotne informacje o majątku trwałym i ruchomym właściciela firmy. Zaproponowano również wyższe atrakcyjne wynagrodzenie, którego podwyższenie nie będzie miało wpływu na rentowność finansową zamierzonej inwestycji.
 

Pani Mariola Siegień prowadzi fermę drobiu od 2002 roku. Posiada  na własność dwa kurniki, w których hoduje rocznie 168 000 szt. kurczaków brojlerów. Firma zamierza uruchomić trzeci kurnik, w którym będzie hodować dodatkowo ok. 110 000 szt. kurczaków brojlerów.

Spłata pożyczki będzie następować bez problemu z dochodów własnych firmy.

Pożyczkobiorca nie zalega z płatnościami wobec ZUS, US, banków, itp.

 

Cel Pożyczki

Firma zamierza uruchomić trzeci kurnik, w którym będzie hodować dodatkowo ok. 110 000 szt. kurczaków brojlerów. Celem pożyczkowym jest dzierżawa tego kurnika oraz jego dostosowanie do specyfiki hodowli. Realizacja inwestycji pozwoli docelowo osiągnąć dodatkowy roczny dochód ok. 360.000 zł.

Wyniki Finansowe Firmy

Ferma  hoduje rocznie 168 000 szt. kurczaków brojlerów. Hodowla ta przynosi dochód w granicach 50.000 zł miesięcznie (600.000 zł rocznie) -  Sprzedaż produkcji w 2018 r. (do sierpnia) wyniosła ok. 900.000 zł - w załączeniu faktury sprzedaży. Po realizacji inwestycji firma planuje docelowo osiągać łączny dochód roczny na poziomie 960 000 zł.

Zabezpieczenie pożyczki

Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z posiadanego majątku, w którego skład wchodzi m.in. ferma drobiu (dwa kurniki) oraz przyległe grunty 1,8 ha - całość o wartości 1,92 mln zł (załącznik). Według KW KZ1A00044927/2 nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń. Wartość pozostałego majątku ruchomego (maszyny, samochody, drób, zapasy pasz) oraz dom mieszkalny - około 2.0 mln.
 

Bonusy

Dla inwestora, który zadeklaruje kwotę pożyczki w wysokości 20.000 zł i więcej - pożyczkodawca oferuje dodatkowo 1% wynagrodzenia

Kwota Wynagrodzenie Data Inwestor
5000 22 % 2018.09.17 irussan
10000 23 % 2018.09.17 blackwarder
6000 23 % 2018.09.17 michalfr
2000 23 % 2018.09.17 tomus86
11000 24 % 2018.09.17 robcio82
10000 24 % 2018.09.17 Agrix
20000 24 % 2018.09.15 Lolexinho
20000 24 % 2018.09.17 tomekes
10000 24 % 2018.09.17 podroznik
7000 24 % 2018.09.13 lemed
3000 24 % 2018.09.17 rivokai
2000 24 % 2018.09.15 andre1112

Aby uzyskać dostęp do danych pożyczkobiorcy należy się zalogować.

Zaloguj się

Aby uzyskać dostęp do dokumentów należy się zalogować.

Zaloguj się

Aby zadać pytanie należy się zalogować.

Zaloguj się

Opiekun klienta

Andrzej Górecki

+48 663 233 533
a.gorecki@capitalclub.pl

Masz pytania?

Wystarczy, że podasz nr telefonu i oddzwonimy o dogodnej porze.

Preferowany termin rozmowy:

Używamy plików cookies

All attendees are expected to formally register for the event. Once registered, you will receive a confirmation receipt by e-mail.