Portal CapitalClub używa plików cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności Wyrażam zgodę

INWESTYCJA PROMOWANA PRZEZ CAPITALCLUB.PL
Rewitalizacja kamienicy w Łodzi I etap

Zebrano: 12 000 zł

Kwota inwestycji: 650 000 zł

Termin zakończenia 15-03-2019
Wynagrodzenie 10%
Okres pożyczki 24 miesięcy
Rodzaj pożyczki Kapitałowo-Odsetkowa
Zabezpieczenie
  • Hipoteka
  • Weksel in blanco
  • Poręczenie wekslowe

Do końca: Zakończono

Spółka Akcyjna  zajmuje się inwestowaniem na wtórnym rynku nieruchomości, nabywając oraz przeprowadzając renowacje zabytkowych kamienic. Siedziba spółki mieści się w Łodzi i w tym mieście skupia się największa część jej działalności. (Szczegółowe informacje o profilu działalności w załączniku).

W latach 2006-2018 firma przeprowadziła 31 projektów obejmujących łącznie 24 500 m2  pozwalających osiągnąć łączny przychód 54,9 mln zł. (Wykaz inwestycji z lat 2017-2018 przedstawiono w załączniku)

Najnowszym projektem inwestycyjnym spółki jest projekt „Płocka 33” w Łodzi. (Opis projektu wraz z kalkulacjami – w załączniku). Do realizacji w/w projektu w listopadzie 2018 r. powołano spółkę celową, która będzie bezpośrednio realizować inwestycję.
 

Przewidywany okres trwania inwestycji 18 - 24 miesięcy.

Zysk dla inwestora z zainwestowanego kapitału nie mniejszy niż 20 % .

 

Cel Pożyczki

Celem pożyczki będzie:

-  zakup nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Płockiej 33.

- w I etapie - remont kamienicy znajdującej się na ww. działce i sprzedaży odnowionych mieszkań.

- w II etapie - budowy 4 domów szeregowych na ww. działce i ich sprzedaży.
 

Harmonogram wypłat:

Po zrealizowaniu I etapu, w okresie do 6 miesięcy – wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 10% w skali roku płatne proporcjonalnie za każdy zakończony miesiąc I etapu inwestycji.

Po zrealizowaniu II etapu, w okresie  do 18 miesięcy, wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż 10% w skali roku za każdy zakończony miesiąc wraz z kapitałem.

Wyniki Finansowe Firmy

Wyniki finansowe spółki w ostatnich dwóch latach przedstawiały się następująco:

w złotych

      Przychód

      Dochód

2017 r.

           369 000,-

           121 200,-

2018 r,

        3 447 900,-

        1 330 300,-

 

Wzrost obrotów w 2018 r. wynika ze zmian podatkowych i wprowadzenia zasady odwróconej płatności VAT  na materiały budowlane.

Zabezpieczenie pożyczki

Zabezpieczeniem pożyczki będzie hipoteka nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji wraz z poręczeniem majątkowym spółki celowej.  

Kwota Wynagrodzenie Data Inwestor
12000 10 % 2019.03.12 gwidon

Aby uzyskać dostęp do danych pożyczkobiorcy należy się zalogować.

Zaloguj się

Aby uzyskać dostęp do dokumentów należy się zalogować.

Zaloguj się

Aby zadać pytanie należy się zalogować.

Zaloguj się

Opiekun klienta

Andrzej Górecki

+48 663 233 533
a.gorecki@capitalclub.pl

Masz pytania?

Wystarczy, że podasz nr telefonu i oddzwonimy o dogodnej porze.

Preferowany termin rozmowy:

Używamy plików cookies

All attendees are expected to formally register for the event. Once registered, you will receive a confirmation receipt by e-mail.