Portal CapitalClub używa plików cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności Wyrażam zgodę

Gospodarstwo hodowlane
Powiększenie i rozbudowa infrastruktury hodowli

Zebrano: 325 000 zł

Kwota inwestycji: 220 000 zł

Termin zakończenia 09-05-2019
Wynagrodzenie 19%
Okres pożyczki 30 miesięcy
Rodzaj pożyczki Kapitałowo-Odsetkowa
Zabezpieczenie
  • Hipoteka
  • Weksel in blanco
  • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Do końca: Zakończono

  Pani Wioletta, od kilku lat wraz z rodziną prowadzi nowoczesne gospodarstwo rolne ukierunkowane na hodowli trzody chlewnej. Gospodarstwo jest wyposażone w budynki i urządzenia umożliwiający niemal bezobsługowy cykl produkcyjny. Pożyczkobiorca ma zawarte długoletnią umowę kontraktacyjną ze znanym potentatem branży mięsnej „SOKOŁÓW S.A.” (w załączniku) która gwarantuje stały odbiór wychodowanych zwierząt. Moc przerobowa gospodarstwa wykorzystywana w praktyce wynosi ok 7.200 szt. odstawianych tuczników rocznie.

Cel Pożyczki

  Celem pożyczki jest sfinansowanie inwestycji budowlanej polegającej na powiększeniu jednego z budynków gospodarczych i tym samym stworzenie warunków do powiększenia hodowli dodatkowych 400 szt. tucznika. (1.600 rocznie) Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 450.000 zł. Pożyczka będzie uzupełnieniem wkładu własnego pożyczkobiorcy.

 

Wyniki Finansowe Firmy

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarstwo uzyskało w 2018 r:

- przychód wg. faktur sprzedaży (załącznik) ok. 1.580.000 zł

- dochód netto ok. 500.000 zł.

Podobnych przychodów (zgodnie z umową kontraktacyjną) należy się spodziewać w 2019 r. powiększonych o 25% z tytułu zwiększenia ilości produkcji dzięki w/w inwestycji.
 

Pani Wioletta planuje w 2021 r. ubiegać się o wysoki kredyt bankowy na budowę od podstaw dużego nowoczesnego budynku  chlewni. Aby nie zmniejszać swojej zdolności kredytowej o  sfinansowanie bieżącego celu inwestycyjnego zwraca się do inwestorów CapitalClub.pl

Zabezpieczenie pożyczki

Zabezpieczeniem pożyczki jest nieobciążona hipoteką zabudowana nieruchomość o wartości wg polisy ubezpieczeniowej (w załączniku) ok. 400.000 zł.( KW PL2M 00021495/8).

 

Dodatkowym zabezpieczeniem pożyczki będzie notarialnie złożone oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z posiadanego majątku.

Poza nieruchomością wskazaną w zabezpieczeniu pożyczki, Pani Wioletta jest właścicielką posesji obejmującą dom mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze (chlewnie) będące przedmiotem jej działalności. Szacunkowa wartość tego majątku ok. 2.500.000 zł.
Przedstawiciel CapitalClub wizytował osobiście gospodarstwo Pani Wioletty i potwierdza rzetelność i prawdziwość przedstawionych informacji oraz rekomenduje inwestorom w/w inwestycję.

Bonusy

- Inwestorom deklarującym kwotę pożyczki 15.000 zł i więcej – zostanie zwiększone wynagrodzenie o 1%

- Inwestorom deklarującym kwotę pożyczki 30.000 zł i więcej – zostanie zwiększone wynagrodzenie o 2%

Kwota Wynagrodzenie Data Inwestor
10000 18 % 2019.05.09 sliwinski
8000 18 % 2019.05.09 mijoko
5000 18 % 2019.05.08 nekek0
2000 18 % 2019.05.09 VIAL75
2000 18 % 2019.05.09 mstachowicz
2000 18 % 2019.05.09 tom21980
30000 18 % 2019.05.09 Boruta
100000 19 % 2019.05.07 romano
42000 19 % 2019.05.09 Michal90
30000 19 % 2019.05.07 Telcz
41000 19 % 2019.05.09 robcio82
22000 19 % 2019.05.06 Michal1m
15000 19 % 2019.05.07 jery-l
10000 19 % 2019.05.07 elektra
2000 19 % 2019.04.29 PlatformaCapitalClub
2000 19 % 2019.05.04 lepaszef
2000 18 % 2019.05.09 andre1112

Aby uzyskać dostęp do danych pożyczkobiorcy należy się zalogować.

Zaloguj się

Aby uzyskać dostęp do dokumentów należy się zalogować.

Zaloguj się

michal52

"Z tytułu prowadzonej działalności gospodarstwo uzyskało w 2018 r: - przychód wg. faktur sprzedaży (załącznik) ok. 1.580.000 zł" Dlaczego w takim razie w zeznaniu podatkowym za rok 2018 kwota przychodu wynosi 298 750,70? "- dochód netto ok. 500.000 zł." Na jakiej podstawie został wyliczony ten dochód - pożyczkobiorca rozlicza się na podstawie przychodu, bez ewidencji kosztów.

Capital Club

Kwota 1.580.000 jest przychodem uzyskanym ze sprzedaży tuczników na rzecz SOKOŁÓW S.A. Natomiast przychód wykazany w PIT 28 (ryczałt) jest przychodem z pozostałej działalności gospodarstwa w tym również sprzedaży tuczników innym podmiotom.

damianb

Czy w okolicach nie ma problemu ze świńską grypą ?

Capital Club

Gospodarstwo jest pod stałą opieką weterynaryjną gwarantującą pełną ochronę przed jakimkolwiek zagrożeniem epidemiologicznym m.in. ASF.

Aby zadać pytanie należy się zalogować.

Zaloguj się

Opiekun klienta

Andrzej Górecki

+48 663 233 533
a.gorecki@capitalclub.pl

Masz pytania?

Wystarczy, że podasz nr telefonu i oddzwonimy o dogodnej porze.

Preferowany termin rozmowy:

Używamy plików cookies

All attendees are expected to formally register for the event. Once registered, you will receive a confirmation receipt by e-mail.