Portal CapitalClub używa plików cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności Wyrażam zgodę

Zakup materiałów pod podpisany kontrakt.
Pożyczka zabezpieczona hipoteką.

Zebrano: 1 265 000 zł

Kwota inwestycji: 350 000 zł

Termin zakończenia 21-10-2020
Wynagrodzenie 29%
Okres pożyczki 1 miesięcy
Rodzaj pożyczki Kapitałowo-Odsetkowa
Zabezpieczenie
  • Poręczenie wekslowe
  • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
  • Zastaw rejestrowy
  • Hipoteka
  • Weksel in blanco

Do końca: Zakończono

Firma Technologie Materiałów Sypkich ECO sp. z o.o. podpisała kontrakt w dniu 20 lipca 2020 r. z firmą UNICORM na wykonanie 20 podajników wibracyjnych rurowych. Kontrakt opiewa na kwotę 1 207 200,00 zł. Koszt materiałów (poza pracą własnego warsztatu, projektantów, itd.) wynosi 423 080,00 zł.

Firma jako nowy podmiot nie otrzymała finansowania bankowego, przesunęły się też wpływy z innego kontraktu i w tym momencie przez brak środków zagrożone jest wywiązanie się z realizacji kontraktu. Czas wykonania kontraktu i fakturowania to 2 - 3 miesiące. W związku z tym pożyczka jest zaciągana na 3 miesiące.

Za każdy miesiąc firma oferuje 10% wnagrodzenia płatne po 2 lub 3 miesiącach razem z kapitałem udzielonej pożyczki. Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest  hipoteka mieszkania prezesa spółki w kamienicy w Gliwicach o wartości około 600 tys. zł. Hipoteka przedmiotowej nieruchomości nie jest obciążona.

Cel Pożyczki

Zakup materiałów pod podpisany kontrakt.

Wyniki Finansowe Firmy

W załączeniu zamówienie na wykonanie usługi od Zleceniodawcy, stanowiące załącznik do umowy. 

Kwota Wynagrodzenie Data Inwestor
350000 20 % 2020.10.21 kk1972
8000 10 % 2020.10.21 henryko
350000 21 % 2020.10.21 scorpion
20000 24 % 2020.10.21 Asher1987x
12000 24 % 2020.10.21 edwfra
10000 24 % 2020.10.21 gradus
10000 24 % 2020.10.21 gwidon
300000 25 % 2020.10.20 cristoforo
100000 25 % 2020.10.20 Zaboze
20000 27 % 2020.10.17 janco1
50000 29 % 2020.10.16 szwed
30000 29 % 2020.10.18 karmann
5000 29 % 2020.10.18 Grzesiek

Aby uzyskać dostęp do danych pożyczkobiorcy należy się zalogować.

Zaloguj się

Aby uzyskać dostęp do dokumentów należy się zalogować.

Zaloguj się

Aby zadać pytanie należy się zalogować.

Zaloguj się

Opiekun klienta

Barbara / Capital Club

+48 668 773 388
inwestycje@capitalclub.pl

Masz pytania?

Wystarczy, że podasz nr telefonu i oddzwonimy o dogodnej porze.

Preferowany termin rozmowy:

Używamy plików cookies

All attendees are expected to formally register for the event. Once registered, you will receive a confirmation receipt by e-mail.