Jak to działa?

  1. Zarejestruj się a następnie zaloguj w systemie jako inwestor.
  2. Wybierz pożyczkę, w którą chcesz zainwestować środki. Zobacz listę inwestycji. Uzupełnij swoje dane przed przystąpieniem do aukcji.
  3. Zadeklaruj kwotę pożyczki i wynagrodzenia, którą chcesz osiągnąć (oferta inwestora).
  4. Deklarowana oferta inwestora jest niezobowiązująca do momentu zamknięcia aukcji.
  5. Aukcję wygrywa oferta z najniższym wynagrodzeniem w skali roku i/lub z najwyższą kwotą i/lub z najstarszym terminem zgłoszenia oferty.
  6. W każdej chwili trwania aukcji, aż do jej zakończenia, inwestor może zmienić swoją ofertę (licytacja).
  7. W momencie zakończenia aukcji oferta pożyczki jest zobowiązująca dla inwestora, który zwyciężył.
  8. Transakcja pomiędzy inwestorem a pożyczkobiorcą zostaje formalnie potwierdzona poprzez sporządzenie umowy pożyczki. Umowa jest odzwierciedleniem warunków ustalonych poprzez aukcję i jej wyniki.
  9. Dokumenty pożyczkowe zostają przesłane do akceptacji i podpisu, do stron transakcji pocztą lub kurierem.
  10. Inwestor zobowiązany jest przelać kwotę pożyczki na konto pożyczkobiorcy w terminie 3 dni od daty otrzymania dokumentów.
  11. Spłata pożyczki odbywa się według ustalonego w umowie harmonogramu.
  1. Pożyczkobiorca musi być przedsiębiorcą: prowadzić działalność gospodarczą lub prowadzić spółkę prawa handlowego.
  2. Zarejestruj się a następnie zaloguj w systemie jako pożyczkobiorca.
  3. Wypełnij formularz UZYSKAJ POŻYCZKĘ.
  4. Wniosek poddany zostaje weryfikacji przez zespół CapitalClub.pl, który go analizuje i podejmuje decyzję o dopuszczeniu do aukcji.
  5. Zostaje przeprowadzona aukcja a następnie wyłonieni zwycięzcy zgodnie z regulaminem CapitalClub.pl
  6. Zespół prawników CapitalClub.pl przygotowuje komplet dokumentów potrzebnych do realizacji transakcji pożyczkowej.
  7. Środki zostają pozyskane na konto pożyczkobiorcy do 3 dni od otrzymania dokumentów przez inwestora(ów).
  8. Pożyczka jest spłacana przez pożyczkobiorcę zgodnie z warunkami umowy.