Zadzwoń do nas:+48 12 444 70 41
 

O CapitalClub

CapitalClub jest serwisem pożyczek prywatnych udzielanych bezpośrednio firmom przez osoby fizyczne.

 

TRANSPARENTNOŚĆ

Dzięki mechanizmowi aukcji dwie strony transakcji znajdują optymalne korzyści finansowe. Pożyczkodawcy mogą zainwestować swoje środki finansowe korzystniej niż w banku, a pożyczkobiorcy mogą zaciągnąć tanią, wygodną i szybką pożyczkę na cele biznesowe.

KRYTERIUM DOBORU POŻYCZKOBIORCY

Wszyscy pożyczkobiorcy sprawdzanie są pod kątem wielkości majątku zabezpieczającego pożyczkę. Generalną zasadą stosowaną przez CapitalClub jest stosowanie współczynnika  wartości majątku do wartość pożyczki na poziomie 60%.

WYNAGRODZENIE DLA INWESTORÓW

Stosujemy sprawdzone umowy pożyczek bazujące na wynagrodzeniu dla inwestorów.

BONUSY

Pożyczkobiorcy i CapitalClub oferują inwestorom dodatkowe bonusy (np. premia finansowa, voucher podróżny, stanowiska pracy, bilety, etc.), które stanowią dodatkowe wynagrodzenie dla inwestora.

 

 

Zespół

 

Joanna Jawor - Opiekun klienta

Joanna Jawor
Prezes Zarządu

j.jawor@capitalclub.pl

Katarzyna Marcinkowska - Prawnik

Katarzyna Marcinkowska
Prawnik

katarzyna.marcinkowska@adwokatura.pl

Magdalena Buksa - Marketing

Magdalena Buksa
Marketing

m.buksa@capitalclub.pl

Łukasz Załuski - Opiekun klienta

Łukasz Załuski
Windykcja

l.zaluski@capitalclub.pl

Andrzej Górecki - Opiekun klienta

Andrzej Górecki
Opiekun Klienta

a.gorecki@capitalclub.pl

Łukasz Załuski - Opiekun klienta

Paweł Jarosz
Partner

p.jarosz@capitalclub.pl

Dorota Gołdas
Opiekun Klienta

d.goldas@capitalclub.pl

Krystyna Jarosz
Partner

k.jarosz@capitalclub.pl

Zbigniew Piech

Zbigniew Piech

Przedstawiciel terenowy

z.piech@capitalclub.pl

 

 

Kontakt

Biuro

Adres korespondencyjny

Siedziba

tel: +48 504 910 096
e-mail: biuro@capitalclub.pl
CapitalClub.pl Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 11/9
31-110 Kraków
CapitalClub.pl Sp z o.o.
ul. Piłsudskiego 11/9
31-110 Kraków

Dane rejestrowe:

CapitalClub.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-110 Kraków) przy ul. Piłsudskiego 11/9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000415604, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5272675140, REGON 146063065. Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN (opłacony w całości)