Inwestycje trwające

Zgarniarka

Rozwój firmy budowlanej

Do końca: 5 dni
Kwota inwestycji
100 000 zł
Zebrano
133 000
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco

Inwestycje zakończone

Usługi ubezpieczeniowe
Kwota inwestycji
100 000 zł
Zebrano
100 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
Kwota inwestycji
350 000 zł
Zebrano
780 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Hipoteka
 • Weksel in blanco
Kwota inwestycji
105 000 zł
Zebrano
105 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
 • Poręczenie wekslowe
Kwota inwestycji
160 000 zł
Zebrano
606 000 zł
Wynagrodzenie
18 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
 • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
Kwota inwestycji
50 000 zł
Zebrano
60 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Poręczenie wekslowe
 • Weksel in blanco
Kwota inwestycji
50 000 zł
Zebrano
70 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
Restauracja
Kwota inwestycji
100 000 zł
Zebrano
100 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Poręczenie wekslowe
 • Weksel in blanco
Kwota inwestycji
50 000 zł
Zebrano
50 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Poręczenie wekslowe
 • Weksel in blanco
Kwota inwestycji
100 000 zł
Zebrano
100 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
Kwota inwestycji
85 000 zł
Zebrano
79 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
 • Poręczenie wekslowe
Kotłownia Gazowa
Kwota inwestycji
100 000 zł
Zebrano
100 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
Kwota inwestycji
50 000 zł
Zebrano
50 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
Kwota inwestycji
50 000 zł
Zebrano
50 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
 • Poręczenie wekslowe
Dakel brama
Kwota inwestycji
250 000 zł
Zebrano
459 001 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
 • Weksel in blanco
 • Hipoteka
Sano - ręce
Kwota inwestycji
40 000 zł
Zebrano
64 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
Las - samolot
Kwota inwestycji
30 000 zł
Zebrano
30 300 zł
Wynagrodzenie
12 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco