Inwestycje trwające

Szkolenia i doradztwo z zakresu bezpieczeństwa

Do końca: 3 dni
Kwota inwestycji
100 000 zł
Zebrano
90 000
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco

Gabinet Kardiologiczny w Krakowie

Do końca: 5 dni
Kwota inwestycji
500 000 zł
Zebrano
85 000
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
 • Poręczenie wekslowe
 • Hipoteka

Sfinansowanie nowych inwestycji - Ślusarka aluminiowa

Do końca: 6 dni
Kwota inwestycji
750 000 zł
Zebrano
50 000
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Hipoteka

Rozwój działalności w zakresie finansów i gastronomii - Studio-M

Do końca: 2 dni
Kwota inwestycji
85 000 zł
Zebrano
41 000
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
 • Poręczenie wekslowe

Inwestycje zakończone

Kotłownia Gazowa
Kwota inwestycji
100 000 zł
Zebrano
106 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
Kwota inwestycji
50 000 zł
Zebrano
50 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
Kwota inwestycji
50 000 zł
Zebrano
50 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Poręczenie wekslowe
 • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
Dakel brama
Kwota inwestycji
250 000 zł
Zebrano
520 001 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Hipoteka
 • Weksel in blanco
 • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
Sano - ręce
Kwota inwestycji
40 000 zł
Zebrano
64 000 zł
Wynagrodzenie
15 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco
Las - samolot
Kwota inwestycji
30 000 zł
Zebrano
30 300 zł
Wynagrodzenie
12 %
Zabezpieczenie
 • Weksel in blanco