O CapitalClub.pl

CapitalClub.pl jest serwisem pożyczek prywatnych udzielanych bezpośrednio firmom przez osoby fizyczne.

Transparentność

Dzięki mechanizmowi aukcji dwie strony transakcji znajdują optymalne korzyści finansowe. Pożyczkodawcy mogą zainwestować swoje środki finansowe korzystniej niż w banku, a pożyczkobiorcy mogą zaciągnąć tanią, wygodną i szybką pożyczkę na cele biznesowe.

Kryterium doboru pożyczkobiorcy

Wszyscy pożyczkobiorcy sprawdzani są pod kątem wielkości majątku zabezpieczającego pożyczkę. Generalną zasadą stosowaną przez CapitalClub.pl jest stosowanie współczynnika wartości majątku do wartości pożyczki na poziomie 60%.

Wynagrodzenie dla pożyczkobiorcy

Stosujemy sprawdzone umowy pożyczek bazujące na wynagrodzeniu dla inwestorów.

Bonusy

Pożyczkobiorcy i CapitalClub.pl oferują inwestorom dodatkowe bonusy (np. premia finansowa, voucher podróżny, stanowiska pracy, bilety, etc.), które stanowią dodatkowe wynagrodzenie dla inwestora.

Zespół

Prezes Zarządu Joanna Jawor

Joanna Jawor
+48 692 502 919 j.jawor@capitalclub.pl Więcej
Absolwentka dwóch kierunków, Prawa i Gospodarki Nieruchomościami. Z CapitalClub.pl związana od samego początku istnienia portalu. Jako opiekun aukcji pożyczkowych, odpowiedzialna za kontakt z klientami, projektowanie i finalizację aukcji, przygotowywanie dokumentów. Obecnie, główny koordynator pracy w firmie. Czuwa nad poprawną organizacją pracy portalu. Od grudnia 2016 r.-prezes zarządu spółki. Reprezentuje firmę, dba o jej ciągły rozwój, nadzoruje finanse, odpowiedzialna za wdrażanie wszystkich planów i strategii firmy.

Partner Paweł Jarosz

Paweł Jarosz
+48 606 209 613 p.jarosz@capitalclub.pl Więcej
Specjalista i ekspert w dziedzinie zarządzania i sprzedaży. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania i sprzedaży. Trener, coach, doradca zawodowy i konsultant. Posiada certyfikat trenera / konsultanta międzynarodowych firm doradczych : SANDLER TRAINING® i GUSTAV KAESER TRAINING INTERNATIONAL® oraz Extended DISC® Doświadczenie potwierdzone jest 10-cio letnią pracą konsultingową. Konsultant w szwajcarskiej firmie Gustav Kaeser Training International®, największej amerykańskiej firmie szkoleniowo-doradczej Sandler Training® oraz polskich Katedra Biznesu® i Capital Club® Wieloletni manager wysokiego szczebla w dużych przedsiębiorstwach krajowych (System 3000 S.A.-prezes zarządu-spółka notowana na GPW) i międzynarodowych korporacjach (TechData – członek europejskiej rady dyrektorów- spółka notowana na NASDAQ). Manager i koordynotor projektów o zasięgu międzynarodowym. Specjalista w tworzeniu zupełnie nowych przedsięwzięć biznesowych (startups) w branży nowoczesnych technologii oraz ekspert w sprzedaży i wprowadzaniu na rynek zaawansowanych technologicznie produktów. Członek rad nadzorczych szeregu spółek, w tym notowanych na GPW. Członek polskich organizacji przedsiębiorców i międzynarodowych stowarzyszeń networkingowych. Obecnie członek zarządu i współwłaściciel CapitalClub.pl, jednego z pierwszych w kraju portali pożyczek społecznościowych obsługujacych wyłącznie przedsiębiorców. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez szereg lat pracownik naukowym tej uczelni. Ukończył ponadto trzy roczne studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oraz nowoczesnych technologii.

Opiekun Klienta Andrzej Górecki

Andrzej Górecki
+48 663 233 533 a.gorecki@capitalclub.pl Więcej
Absolwent poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z tytułu pełnienia kierowniczych stanowisk w sektorze finansowym administracji publicznej. W CapitalClub.pl od 2015 r. Jest przedstawicielem warszawskiego oddziału capitalclub.pl. Zajmuje się: doborem ofert inwestorskich, organizacją i przebiegiem aukcji pożyczkowych, monitoringiem spłacalności pożyczek oraz merytoryczną opieką nad inwestorami i pożyczkobiorcami. Zapalony narciarz, wędkarz i turysta górski.

Windykacja Łukasz Załuski

Łukasz Załuski
12 444 70 41 wew.2 l.zaluski@capitalclub.pl Więcej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2013). Obecnie aplikant III roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2015r. swoje umiejętności rozwija w jednej z krakowskich kancelarii adwokackich. W trakcie praktyki zawodowej zdobył doświadczenie w zakresie prawa karnego, karnoskarbowego, szeroko rozumianego prawa cywilnego, windykacji należności oraz obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W CapitalClub.pl nadzoruje działania windykacyjne.

Windykacja Kacper Rożek

Kacper Rożek
12 444 70 41 wew.2 k.rozek@capitalclub.pl Więcej
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Filologii Angielskiej UJ. Magister prawa oraz filolog angielski i germański. Obecnie wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Od października 2017 r. doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Jagielońskim. W trakcie dotychczasowej praktyki prawniczej zdobył doświadczenie w zakresie prawa i postępowania cywilnego, w szczególności windykacji należności pieniężnych, prawa i procesu karnego oraz postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe zasadzają się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym – materialnym i procesowym, a w szczególności w prawnych formach działania organów administracji publicznej, kontraktowaniu administracji publicznej z obywatelami, a także w prawie zobowiązań – zarówno części ogólnej, jak i szczególnej, oraz kwestii umów nienazwanych. Jest autorem kilku publikacji naukowych w renomowanych czasopismach, uznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz współautorem dwóch monografii zasadzających się w różnych aspektach prawa administracyjnego. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Posiada również znajomość prawniczego języka angielskiego (Legal English).

Prawnik Katarzyna Marcinkowska

Katarzyna Marcinkowska
katarzyna.marcinkowska@adwokatura.pl Więcej
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację adwokacką w Warszawie przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. Praktyka zawodowa rozpoczęła w 2010 roku. W obszarze jej aktualnych specjalizacji znajduje się prawo gospodarcze, doradztwo korporacyjne, postępowanie sądowe, prawo rynku kapitałowego . W capitalclub.pl odpowiedzialna za bieżącą działalność spółki i platformy internetowej, w szczególności w zakresie przygotowywania umów, regulaminów, dostosowywania polityki spółki do obowiązujących przepisów prawnych, udzielania porad prawnych.

Partner Krystyna Jarosz

Krystyna Jarosz
+48 602 787 574 k.jarosz@capitalclub.pl Więcej
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Menedżer średniego szczebla, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami konferencyjnymi i eventowymi oraz w zarządzaniu zespołami rozproszonymi. Posiada wysokie kwalifikacje w sprzedaży B2B, negocjacjach oraz w przygotowywaniu umów handlowych i pracowniczych. Długoletnie doświadczenie w realizacji projektów eventowych i szkoleniowych. Kompetentna w obszarze zarządzania finansami oraz w przepisach księgowo-podatkowych. Otwarła samodzielnie kilka spółek handlowych i zatrudniała do nich pracowników. Była audytorem wewnętrznym zarządzania jakością projektu wg normy ISO 9001:2000. Doradca finansowy różnych instytucji finansowych-kredyty, programy inwestycyjne, doradztwo Biznesowe. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (mgr ekonomii). Zainteresowania: dobre inwestycje, taniec i śpiew.

Sekretariat Anna Głowacka

Anna  Głowacka
12 444 70 41 wew. 3 biuro@capitalclub.pl Więcej
Słuchaczka szkoły policealnej na kierunku Rachunkowość. Pierwsze doświadczenie w pracy biurowej zdobyła w trakcie praktyk zawodowych. Od roku 2018 rozwija swoje umiejętności pod okiem doświadczonego zespołu CapitalClub.pl. W firmie odpowiedzialna jest za obsługę sekretariatu. W wolnym czasie zajmuje się rysowaniem i gotowaniem.

Dane firmy

call-answer
+48 12 444 70 41
CapitalClub.pl Sp. z o.o. | ul. Piłsudskiego 11/9 |31-110 Kraków
NIP 527 267 51 40 | REGON 146063065 | Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN (opłacony w całości) | KRS 0000415604